LvNThL

Synapse Level Index

LvNThL Uppdaterad   
Synapse Level Index Indicator

This indicator simply allows the user to set their desired "Lookback Period",
and "Lookahead Period" in the Bars Back and Bars Ahead, Pivot Settings. Once
selected, the indicator tracks the highest high from X Bars Ahead, and the
lowest low, from Y Bars Back. Then, the indicator calculates the Mean Value.
Then, the indicator proceeds to draw the High to Low range by Eighths.
Fear and Greed increase at these levels psychologically. Volatility Ensues.

Enjoy,

Mr. Storm
Versionsinformation:
-Added Labeling.

Enjoy,

Mr. Storm
Versionsinformation:
- Short Title Changed to "SLI"

Enjoy,

Mr. Storm
Versionsinformation:
- Colors Adjusted to Benefit White Background/Black Background Traders.
- Added Separation by Sixteenths
- New Label Scale 0-2

Enjoy,

Mr. Storm
Versionsinformation:
Just added some shit. Block my script if you want. Bums. @PinescriptMods
Versionsinformation:
* Added Fill
* Added Extend Options
* Added Light Mode Option
* Reduced Clutter/Increased Visibility

Enjoy,

Mr. Storm
Versionsinformation:
Full Reformat
More readable,
Added percentage change from high to low/ low to high
added a dashed line for zigzag tracking.

Enjoy

Mr. Storm
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?