Julien_Eche

Inverted Projection

The "Inverted Projection" indicator calculates the Simple Moving Average (SMA) and draws lines representing an inverted projection. The indicator swaps the highs and lows of the projection to provide a unique perspective on price movement.
This indicator is a simple study that should not be taken seriously as a tool for predicting future price movements; it is purely intended for exploratory purposes.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?