JustUncleL

[STRATEGY][UL]Price Divergence Strategy v1.0

JustUncleL Wizard Uppdaterad   
Created by Request: This is a trend trading strategy that uses Price Divergence detection signals that are confirmed by the "Murrey's Math Oscillator" (Donchanin Channel based).

Strategy Code Based on:
  • Price Divergence Detector V2 by RicardoSantos
  • UCS_Murrey's Math Oscillator by Ucsgears
Strategy Risk Management Based on:
  • Strategy Code Example by JayRogers
Information on Divergence Trading:


*** USE AT YOUR OWN RISK ***
Release Notes: Converted to Pinescript v4

JustUncleL
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?