Doncic

Pi Cycle Bottom Indicator

Back in June 2021, I was able to find two moving averages that crossed when Bitcoin reached it's cycle bottom, similar to Philip Swift's Pi-Cycle Top indicator.

The moving average pair used here was the x0.475 multiple of the 471 MA and the 150 EMA ( EMA to take into account of short term volatility ).

I have a more in-depth analysis and explanation of my findings on my medium page.

Trader Dončić.
Release Notes: Added two new variables: long and short multiples.
These values modify the y-axis of both moving averages independently.
Release Notes: Updated to Pine Script version 5.

Added difference between moving averages, with display off by default.
When the value of this line reaches < 0, cross has occurred.
Release Notes: Updated for minor text adjustments.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?