i_hodl

Rolling Cumulative Volume

i_hodl Uppdaterad   
This indicator show a simple rolling cumulative volume. A <length> field is specified. Then all last <length> volume indicators are summed.
For example it could calculate last 24h Volume if you use the 1h bars and set the length for 24.
Versionsinformation:
A possibility was added to show the rolling volume in base or in quote currency
Versionsinformation:
Added options input for choosing displayed currency.
Added label of the volume currency.
Versionsinformation:
removed unnecessary label
Versionsinformation:
cosmetic changes
Versionsinformation:
format big volume values
Versionsinformation:
add classic volume indicator to the bottom
Versionsinformation:
Add descriptive title to the Volume bars. Change RCV linewidth
Versionsinformation:
Added buying and selling volume
Versionsinformation:
update script readability
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?