swetswet

Twiggs Money Flow_LB [SwetSwet]

The modified indicator Twiggs Money Flow more convenient. The critical value is colored in green or red.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear
// @credits http://www.incrediblecharts.com/indicators/twiggs_money_flow.php
// 
// If you use this code in its original/modified form, do drop me a note. 
//
study("Twiggs Money Flow [LazyBear]", shorttitle="TMF_LB_ss")
length = input( 21, "Period")
WiMA(src, length) => 
    MA_s=(src + nz(MA_s[1] * (length-1)))/length
    MA_s
    
hline(0)
tr_h=max(close[1],high)
tr_l=min(close[1],low)
tr_c=tr_h-tr_l
adv=volume*((close-tr_l)-(tr_h-close))/ iff(tr_c==0,9999999,tr_c)
wv=volume+(volume[1]*0)
wmV= WiMA(wv,length)
wmA= WiMA(adv,length)
tmf= iff(wmV==0,0,wmA/wmV)
tmff= iff(tmf>0.2499,tmf,0)
tmfm= iff(tmf<-0.2499,tmf,0)
plot(tmf, color=aqua, style=area)
plot(tmff,color=green, style=area)
plot(tmfm,color=red, style=area)