SoftKill21

Crypto BOT lower timeframes

This is a crypto bot designed for lower time frames.

Its made of 2 EMA, one fast and one slower . They are combined together with Stochastic, MACD and price action patterns.

For entries we have multiple conditions :

First we check if one of our last 4 closed candles crossed above or below the faster EMA. After that for long, we check that last close is above the fast EMA, that the fast ema is above the slower EMA, at the same time that the histogram from MACD is positive and that we have crossover with the oversold line on stochastic. For the short , the opposite of long.


For exit we have TP/SL mechanic based on price % movement, in this example if the price moved 10% from the initial position it will exit.

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?