itsmethri11

Exponential Moving Average 20/50 - of D/W/M by Trilochan

Exponential Moving Average 20 and 50 - of Daily Weekly and Monthly by Trilochan

Plot the 20 and 50 Exponential Moving Average in all time frames with the help of this indicator
Release Notes: Added 1 hour 20 EMA and 50 EMA lines
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?