Charles

Rate Of Change - Absolute Value

Measures the period's change in terms of the instrument's value (e.g. pip, dollar, etc) instead of as a percentage. I generally use it on a daily time frame with a period=1 to see how the current day's move compares with prior days' moves in order to gain a perspective into how this move ranks historically.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="Rate Of Change", shorttitle="ROC")
source = close, length = input(9, minval=1)
roc = (source - source[length])
plot(roc, color=blue, title="ROC")
hline(0, title="Zero Line")