hudock

Aggregated Moving Averages

Users can display moving averages from higher time frame charts and display them on their current chart. This script supports up to 4 moving averages aggregated from a selected time frame. Each plot can be toggled if the user does not wish to have all 4 plots displayed.

Inputs allow user to edit:
Moving average length
Average type
Color
Timeframe input allows user to select which timeframe the moving averages are calculated from.

If you wish to have multiple timeframes across different moving averages, it is recommended you add a separate copies of the indicator for each timeframe you wish to display. Toggle visibility of which plots which you don't need.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?