greg_trades_

[GJ]IFRSI

THE INVERSE FISHER TRANSFORM STOCH RSI

HOW IT WORKS
This indicator uses the inverse fisher transform on the stoch RSI for clear buying and selling signals. The stoch rsi is used to limit it in the range of 0 and 100. We subtract 50 from this to get it into the range of -50 to +50 and multiply by .1 to get it in the range of -5 to +5. We then use the 9 period weighted MA to remove some "random" trade signals before we finally use the inverse fisher transform to get the output between -1 and +1

HOW TO USE
Buy when the indicator crosses over –0.5 or crosses over +0.5 if it has not previously crossed over –0.5.
Sell when the indicator crosses under +0.5 or crosses under –0.5 if it has not previously crossed under +0.5.

We can see multiple examples of good buy and sell signals from this indicator on the attached chart for QCOM . Let me know if you have any suggestions or thoughts!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?