Decam9

Moving Average Crossover Strategy

The Moving Average Crossover indicator uses 3 moving averages (2 simple moving averages and 1 exponential moving average ) to signal long and short opportunities based on moving average crossovers. This strategy serves as a backtest to that indicator. By taking entry and exit positions based on moving average crossovers, we are able to project profit with this script. You are given the option to select which moving average crossings trigger entry and exit signals. Fast refers to an EMA which should be your shortest MA. Slow refers to the first SMA which will serve as a signal line. Trend refers to a long SMA which will help determine if you should take long positions or short. You can also filter by extra conditions such as minimum volume or RSI . For example, you may have the script trigger a buy signal if the 5ema crosses the 20 sma while RSI reads 60 and sell if it crosses again.

This strategy starts with $100,000 and uses 10% of the account per trade.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?