hecormier

[HC]MACD Divergence with Alerts

//Original creator ChrisMoody with credits to TheLark as well
//Edit & additions by HeCormier

// MACD indicator with histogram. Plots 4 colors based on direction above and belwo teh zero line.
//Backgrown color print based on divergence of macd trend & histogram loss of momentum.
//Recommend using with RSI divergence and CCI coded OBV for confirmations.
//Auqa (SoftBuy Divergence): Histogram negative, ticking up and macd above zero line trending down
//Lime (HardBuy Divergence): Histogram negative, ticking up and macd below zero line trending down
//Yellow (SoftSell Divergence): Histogram positive, ticking down and macd below zero line trending up
//Red (HardSell Divergence): Histogram positive, ticking down and macd above zero line trending up.
//Alerts: MACD Trigger Long if MACD Bullish Divergence and RSI < 40
//Alert: MACD Trigger Short if MACD Bearish Divergence and RSI > 60
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?