rakesh37

Day ATR H/L + Yesterday H/L + Today H/L - divinechartist

Now you can monitor Yesterday's high and low on a small time frame, You no need to switch time frame every time.

Also, you can monitor support and resistance base on Day's ATR (Default Value is 14)

and also we used EMA of 21 for small-time trand identify.This indicator helps you to find the best trade near to support and resistance. Using this indicator you can enter in trand with small STOPLOSS and for a BIG PROFIT.

EX :

If your current price is below 21EMA and also broke yesterday's low, so its probability to go more down.
Same, If the price is above 21EMA and the price broke yesterday's high so probability it's going more UP.

Also, you can book profit and set STOPLOSS base on ATR value.

if the price above or near TOP-ATR it's mean it's not the best price to buy, You can book a profit at this price or try to find short sell trade.
Same as if price below BOTTOM-ATR it's mean it's not the best price to sell, You can book a profit at this price or try to find buy trade.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?