Electrified

Volatility

Electrified Premium Uppdaterad   
Library "Volatility"
Functions for determining if volatility (true range) is within or exceeds normal.
The "True Range" (ta.tr) is used for measuring volatility .
Values are normalized by the volume adjusted weighted moving average (VAWMA) to be more like percent moves than price.

current( len ) Returns the current price adjusted volatitlity ratio.
  Parameters:
    len: Number of bars to get a volume adjusted weighted average price.

normal( len , maxDeviation, level, gapDays, spec, res) Returns the normal upper range of volatility . Compensates for overnight gaps within a regular session.
  Parameters:
    len: Number of bars to measure volatility .
    maxDeviation: The limit of volatility before considered an outlier.
    level: The amount of standard deviation after cleaning outliers to be considered within normal.
    gapDays: The number of days in the past to measure overnight gap volaility.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').

isNormal( len , maxDeviation, level, gapDays, spec, res) Returns true if the volatility (true range) is within normal levels. Compensates for overnight gaps within a regular session.
  Parameters:
    len: Number of bars to measure volatility .
    maxDeviation: The limit of volatility before considered an outlier.
    level: The amount of standard deviation after cleaning outliers to be considered within normal.
    gapDays: The number of days in the past to measure overnight gap volaility.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').

severity( len , maxDeviation, level, gapDays, spec, res) Returns ratio of the current value to the normal value. Compensates for overnight gaps within a regular session.
  Parameters:
    len: Number of bars to measure volatility .
    maxDeviation: The limit of volatility before considered an outlier.
    level: The amount of standard deviation after cleaning outliers to be considered within normal.
    gapDays: The number of days in the past to measure overnight gap volaility.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').
Release Notes: v2 Attempt to improve performance and reduce dependencies.
Release Notes: v3 Improved performance by exposing gap level to caller if needed. Opened up ability to use a different volatility value.

Added:
normalWithGap(len, maxDeviation, level, gapDays, spec, res, volatility) Returns the normal upper range of volatility and the normal gap value.
  Parameters:
    len: Number of bars to measure volatility.
    maxDeviation: The limit of volatility before considered an outlier.
    level: The amount of standard deviation after cleaning outliers to be considered within normal.
    gapDays: The number of days in the past to measure overnight gap volaility.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').
    volatility: The value to use as a volatility measure. Default is (ta.tr) the "True Range".
  Returns:

Updated:
normal(len, maxDeviation, level, gapDays, spec, res, volatility) Returns the normal upper range of volatility. Compensates for overnight gaps within a regular session.
  Parameters:
    len: Number of bars to measure volatility.
    maxDeviation: The limit of volatility before considered an outlier.
    level: The amount of standard deviation after cleaning outliers to be considered within normal.
    gapDays: The number of days in the past to measure overnight gap volaility.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').
    volatility: The value to use as a volatility measure. Default is (ta.tr) the "True Range".

isNormal(len, maxDeviation, level, gapDays, spec, res, volatility) Returns true if the volatility (true range) is within normal levels. Compensates for overnight gaps within a regular session.
  Parameters:
    len: Number of bars to measure volatility.
    maxDeviation: The limit of volatility before considered an outlier.
    level: The amount of standard deviation after cleaning outliers to be considered within normal.
    gapDays: The number of days in the past to measure overnight gap volaility.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').
    volatility: The value to use as a volatility measure. Default is (ta.tr) the "True Range".

severity(len, maxDeviation, level, gapDays, spec, res, volatility) Returns ratio of the current value to the normal value. Compensates for overnight gaps within a regular session.
  Parameters:
    len: Number of bars to measure volatility.
    maxDeviation: The limit of volatility before considered an outlier.
    level: The amount of standard deviation after cleaning outliers to be considered within normal.
    gapDays: The number of days in the past to measure overnight gap volaility.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').
    volatility: The value to use as a volatility measure. Default is (ta.tr) the "True Range".

Removed:
current(len) Returns the current price adjusted volatitlity ratio.
Release Notes: v4 Improved use of data cleaning and gap detection.
Release Notes: v5 Improved defaults.
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.