barrettdenning

Olympus Mons

This is the Olympus Mons indicator. It uses Braid Filter, LSMA , and Hawkeye Volume to fire Buy and Sell signals. I use this on the 5 Min. SPY chart to play 1 point scalp targets with options. I have been able to get a pretty consistent win rate using it like this. The default settings are what I use. Hope it helps any of you guys. Let me know if you see any settings that are better.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?