anoojpatel

Fisher Transform Ribbons Indicator V1.0

Utilizing the Fisher Transform by Ehlers with different lengths based on multipliers will allow you to notice movements in price and understand whether the shift was a correctional wave, or part of the overall trend.

To learn about Fisher Transform , check out the Fisher Transform documentation: https://www.mesasoftware.com/papers/Usin...Fisher has plenty of functionalities. Ribbons provides you with a view of consistency in price action. If all ribbons flip, generally this is a strong signal that the trend is changing. Fisher is extremely punctual (minimum input lag) and robust (doesn't miss movement). Look for everything, including divergences, trends, and Oversold, Overbought points.

Changing length will further provide you more sensitivity in overselling and buying, while numbing chop.

Enjoy!

And for a single Fisher, check out HPotter's Fisher Transform or LazyBear's implementation of the inverse of the Fisher, which has many other interesting properties
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?