oh92

Volume Extension [DepthHouse]

oh92 Premium Uppdaterad   
DepthHouse Volume Extension uses average calculations to determine the dynamic range which the volume travels through. Any spike above the line represents an over extension in average volume .

The colored bars are then calculated in a similar way, which measures a combination of both price and volume action to determine bull & bear exhaustion levels, and possible entry/exit points for big players.

This indicator is 100% free, so if you benefit from using it, please consider supporting me by checking out the several other indicators available on my page :)
Release Notes: fixed extension reading lag

⇅ DepthHouse Trading Indicators ⇅
▫ Professional tools created for the TradingView Platform
▫ 14 Day Trials Available!
▫ Give me feedback!
https://depthhouse.com/
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?