schroederjoa

Time Anchored Intraday High/Low Trendline

Oftentimes, intraday trendlines that are started at specific times, e.g. 8:00am or market open 9:30am, are well respected throughout the trading day.
This indicator draws up tp 3 intraday trendlines that are anchored at user defined times, respectively at the corresponding candle's high and low points.
From there, the line*s xy2 are connected in a way that all following candles are enclosed.
Release Notes: No change of script content - cleanup up example picture only
Release Notes: no change of script content - more chart cleanup as requested by TradingView
Release Notes: Trendlines will now be updated only after the close of a candle to better observe the price action around a trendline. This option is the default, but can be disabled for immediate update.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?