miyako.pro

RSI Algo Trader

This is a simple RSI based signal indicator. It is intended for algorithmic trading by bots.

For the best results leave it on 1-Hour time-frame. It also works best on bitcoin and stocks, not so much oil . GBP/USD and AUD/USD it fairs well too.

When RSI touches 70 it gives a Buy signal and when RSI touches 30 it gives a sell signal. The position is then held out until an opposite signal has been given. If the back-testing shows poor results but looks as though the inverse would be good, there is an easy toggle in the settings to flip it. Also in the code is a nifty method to pragmatically keep a variable's value from resetting each candle until later changed.

MSFT Stock:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("RSI Algo", overlay=true)
myPeriod = input(defval=14, type=integer, title="Period")
myThresholdUp = input(defval=70, type=float, title="Upper Threshold")
myThresholdDn = input(defval=30, type=float, title="Lower Threshold")
myAlgoFlipToggle = input(defval=false, type=bool, title="Imverse Algorthim")
myLineToggle = input(defval=true, type=bool, title="Show Lines")
myLabelToggle = input(defval=true, type=bool, title="Show Labels")
myRSI=rsi(close, myPeriod)
buy = myAlgoFlipToggle ? falling(myRSI,1) and cross(myRSI, myThresholdDn) : rising(myRSI, 1) and cross(myRSI,myThresholdUp)
sell = myAlgoFlipToggle ? rising(myRSI, 1) and cross(myRSI,myThresholdUp) : falling(myRSI,1) and cross(myRSI, myThresholdDn)
myPosition = buy==1 ? 0 : sell==1 or myPosition[1]==1 ? 1 : 0
trendColor = buy ? red : sell ? green : na
plot(myLineToggle ? buy and myPosition[1]==1 ? low - 0.004: sell and myPosition[1]==0 ? high + 0.004 : na : na, color=trendColor, style=line, linewidth=4, editable=false)
plotshape(myLabelToggle ? buy and myPosition[1]==1 ? low - 0.005 : na : na, style=shape.labelup, location=location.absolute, text="Buy", transp=0, textcolor = white, color=black, editable=false)
plotshape(myLabelToggle ? sell and myPosition[1]==0 ? high + 0.005 : na : na, style=shape.labeldown, location=location.absolute, text="Sell", transp=0, textcolor = white, color=black, editable=false)