Mahdi_Fatemi1998

Covering Shadow Candle Pattern

This indicator shows 3 types of objects on chart:
1. downward red triangle above a candle: 3 green candles followed by a fourth red candle of which the low price is lower than the low of the 3 previous green candles, this is usually the sign of reversal from upward movement to a downward one.
2. 1. upward green triangle below a candle: 3 red candles followed by a fourth green candle of which the high price is higher than the high of the 3 previous red candles, this is usually the sign of reversal from downward movement to a upward one.
3. boxes: these boxes are drawn when the patterns of cases 1 and 2 fails to perform as expected which means we have some important areas at that level so it can be a resistance or support zone .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?