zathruswriter

Laguerre RSI Strategy

zathruswriter Pro Uppdaterad   
The WHAT
=============>
A strategy based off the Editor's Pick "Laguerre RSI indicator" from @KivancOzbilgic

Laguerre RSI is based on John EHLERS' Laguerre Filter to avoid the noise of RSI . As such, it is possible to use it to plot trend changes more precisely - and thus open and close positions at these points.

The HOW
=============>
This is a very easy to set up strategy, since it's based around a single indicator. The only thing you need to do is set the Source and Alpha options for the indicator itself and then play around with the Stop Loss (SL) percentage until you see the desired profit.

Don't forget to test it month-by-month using the "Time-Limit Backtesting" section to see if the strategy with your settings works thorough the wholeness of your chosen test duration.

That's it.
Once set up, use alarms to get notified when a trade can be opened / should be closed and profit.

Enjoy :)
Release Notes: fix: unintended functionality caused strange broker behavior, yielding unexpected results

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?