RicardoSantos

[RS]Support and Resistance V0

Support and Resistance using donchian channels to validate tops/bottoms
(note: while donchians follow price closely within look back window, this will only update new top/bottom when making new extremes in the donchian channel)

combo with other systems:

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("[RS]Support and Resistance V0", overlay=true)
window1 = input(title='lookback window 1:', type=integer, defval=8)
window2 = input(title='lookback window 2:', type=integer, defval=21)

top1 = valuewhen(high >= highest(high, window1), high, 0)
bot1 = valuewhen(low <= lowest(low, window1), low, 0)
top2 = valuewhen(high >= highest(high, window2), high, 0)
bot2 = valuewhen(low <= lowest(low, window2), low, 0)

t1 = plot(top1, color=top1 != top1[1] ? na : black)
b1 = plot(bot1, color=bot1 != bot1[1] ? na : black)
t2 = plot(top2, color=top2 != top2[1] ? na : black)
b2 = plot(bot2, color=bot2 != bot2[1] ? na : black)

fill(t1, t2, color=orange, transp=80)
fill(b1, b2, color=olive, transp=80)