hoip

Pinbar-Rejection-Indicator

This indicator allows you to filter noisy pin bar chart, with pin bars which have been rejected from dynamic support/resistance level also named as 21 Moving Average.
I would consider to work only on higher time frames like 1H and higher, so you really can find only best entries.

Have fun, write your feedback in the comments section:)

P.S This is the first version of the indicator, so be free to contribute, and soon I'm going to improve this indicator.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?