JustUncleL

Pivot Hilo Support n Resistance Levels R3-3 by JustUncleL

This is an update to the "Pivot HiLo Support n Resistance Levels" indicator, important updates are no re-painting; and different lengths available for each side of Pivot .

Description:
The Pivot Points are marked with "star" and with Optional Support and Resistance extension Levels shown.

Options:
 • Show Pivot Points (default true)
 • Pivot Length Left Side (default 7), the number of bars left hand side of the Pivot candle.
 • Pivot Length Right Side (default 3), the number of bars right hand side of the Pivot candle.
 • Show S/R Extension Levels (default true)
 • Maximum S/R Extension Length (default 0, no limit)
 • Show Pivot Labels (instead of "star") "" and ""

Revisions this release:
 • Added code to force Pivot to be always complete before drawing.
 • Added option for different length test for each side of Pivot .

Release Notes: ...
 • Optimised some code.
 • Shortened Pivot labels to "PH" and "PL"
 • Added code to find correct Pivots when Heikin Ashi candles are used.
 • Added "Renko Style Pivots" option, so can now be used with Renko charts do give correct Pivots.
Release Notes: Bug Fix:
 • Correct Bug introduced by last update, would not find correct pivot point with some assets.
Release Notes: ...Bigger Update
 • Added optional swing alert arrows and alarmcondition.
 • Shortened optional Pivot labels to "PH" and "PL"
 • Added optional MA Ribbon filtering of Pivot points.
 • Hint: Alerts can be filtered using the MA filter option, but using reverse lengths: eg. 34 for fast MA and 13 for slow MA.
Release Notes: R4 update

Added option to display HH/HL (lime) and LL/LH (red) symbols at Pivot points. This helps show direction of defined trend, all Lime symbols means trend going up and all red symbols means trend down. If mixed Lime and Red symbols then trend ranging or turning.
Release Notes: release R5
 • Remove redundant Pivot labelling. Now have HH,LL,HL,LH labels instead.
 • Added option start printing Pivot marker early, however, this may result in the current Pivot marker re-building until last candle of pattern is closed.
 • Replaced "star" pivot markers with small coloured triangles.
Release Notes: Update R5.3
 • Added option to show the Pivot candle as a Coloured Bar.
 • Added option to display Levels as a Fractal Chaos Channel.
 • Replaced script functions with TV pivothigh() and pivotlow() calls to speed up the processing of the script.
 • Remove redundant Pivot labelling. Now have HH,LL,HL,LH labels instead.
 • Added NoWait option to allow Pivot to start printing marker one bar earlier, however, this may result in the current Pivot marker re-building until last candle in the pattern is closed.
 • Replaced "star" pivot markers with small coloured Dots that sit right on the high or low point of the Pivot Candle.
Release Notes: Update R5.4 16-Dec-2019

 • Upgraded to Version 4 Pinescript
 • Added Line objects to help draw recent Pivot levels clearly.
 • Added option to filter HH,HL,LL,LH conditions to 3 Levels to show swing points more accurately.
 • Added alert for any HH,HL,LL,LH condition.
 • Update zerolag formula.


JustUncleL
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?