DuraHop

P&F scalp strat

Simple bitmex scalp trading setup using Point and Figure plots to cut the noise.
REV : 1
Date: June 11, 2018

Viewing Timeframe: 1 min chart
P&F timeframe: 3
Block size: 5
reversal: 1

higher timeframe needs bigger blocksize

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?