equitydurai81

ORB 15 Min By EquityDurai

equitydurai81 Uppdaterad   
#Let the index/stock trade for the first fifteen minutes and then use the high and low of this "fifteen minute range" as support and resistance levels.
#A buy signal is given when price exceeds the high of the 15 minute range after an up gap.
#A sell signal is given when price moves below the low of the 15 minute range after a down gap.
#It's a simple technique that works like a charm in many cases.

>If you use this technique, though, a few caveats are in order to avoid whipsaws and other market traps.
>The most common whipsaw is a trading range that lasts longer than 15 minutes.
>If an obvious range builds in 20, 25 or even 30 minutes , use those to define your support and resistance levels.
>Also consider the higher noise level in the morning.
>A breakout that extends only a tick or two can be easily reversed and trap you in a sudden loss.
>So let others take the bait at these levels, while you find pullbacks and narrow range bars for trade execution.
Release Notes: #Let the index/stock trade for the first fifteen minutes and then use the high and low of this "fifteen minute range" as support and resistance levels.
#A buy signal is given when price exceeds the high of the 15 minute range after an up gap.
#A sell signal is given when price moves below the low of the 15 minute range after a down gap.
#It's a simple technique that works like a charm in many cases.

>If you use this technique, though, a few caveats are in order to avoid whipsaws and other market traps.
>The most common whipsaw is a trading range that lasts longer than 15 minutes.
>If an obvious range builds in 20, 25 or even 30 minutes , use those to define your support and resistance levels.
>Also consider the higher noise level in the morning.
>A breakout that extends only a tick or two can be easily reversed and trap you in a sudden loss.
>So let others take the bait at these levels, while you find pullbacks and narrow range bars for trade execution.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?