quantgym

NandyVolShift

quantgym Uppdaterad   
How a difference between standard deviation and ATR suggests a change in the volatility regime. Trends and congestions can be picked up
Versionsinformation:
Minor typo correction
Versionsinformation:
Current version much easier to see and understand the trending zones
Versionsinformation:
updated
Versionsinformation:
updated
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?