mahfuzazim_TA

Momentum Trading By Mahfuz Azim

A following indicator is Momentum Trading that uses fast QQE crosses with Moving Averages

Use for trend direction filtering. QQE or Qualitative Quantitative Estimation is based
Relative strength index ( RSI ), but uses a smoothing technique as an additional transformation. Three crosses can be selected (all selected by default)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer