miraalgo

Dollar Cost Averaging (Portfolio)


You can use it in daily, weekly and monthly candles. It can be used on multiple assets(10). All assets must have data and make sure they all use the same currency. See style in settings for plot titles If you are interested in passive investing, I hope it helps.

------------------

Günlük, haftalık, aylık mumlarda kullabilirsiniz. Birden fazla varlıkta kullanılabilir. Çoklu kullanım için hepsinin verisi olmalı ve aynı para birimini kullanmalı. Ayarlardan stilde grafik başlıklarını bulabilirsiniz. Pasif yatırım ile ilgiyseniz umarım yardımcı olur.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?