HPotter

SMI Ergodic Oscillator Strategy

The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by
William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages
of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the
SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine
tune these signals. The user may change the input (close), method ( EMA ), period lengths
and guide values.
You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2 , HLC3, OHLC4 and ect...

WARNING:
- This script to change bars colors.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?