palitoj_endthen

deseasonalized_mod

Description:
As in the decomposition of time series data, the indicator was modified from the deseasonalized process, to avoid overfitting as in the original format, aiming to exclude seasonal component (shorter time-period in consideration), thus leaving trend and irregularity. The indicator is expected to identify short-term trends, based on the given timeframe.


Notes:
Length set to 10-bar as default, while reducing the length to e.g. 8 increase more responsive of the fitted data, however inline to increase a false trend identification (bias-variance trade-off). To be noted, the indicator wasn't a momentum indicator , thus can only expect the trend identifier instead. If the price is above the fitted line (indicator), and experiencing a retracement, regularly expected to be bounced around the fitted line (support), while if breaks to the downside, expected a trend reversal, and become a (resistance).


Feature:
  • Buy/Long overlay signal
  • Sell/Short overlay signal
  • Alert
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?