GomathiShankar

Prev Month & Week High/Low

Previous month and week high/low make use of it...
Release Notes: Previous day HIGH LOW
Previous week HIGH LOW
Previous month HIGH LOW

3 in 1 in a single chart
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Sir, monthly high and low , changing week to week.
+5 Svara
Plz make an indicator for 1st 15 min and 1st 30 min high low.
Svara