ColdHandz

RSI + Stochastic

ColdHandz Uppdaterad   
RSI overbought and oversold histogram
Just indicator combo of oldschool slow stochastic and rsi, just looking a little bit better for someone.

Strategy is simple:
1) RSI is overbought or oversold (above 70, below 30)?
2) Stochastic line crosses its ema?
3) Stochastic and stochastic ema are in overbought = sell, oversold = buy.

Works good in volitile stocks/pairs and suits for fast scalping timeframes 1m 5m 15m

Strategy is old as the books, this is just a better visual for it.
Versionsinformation:
This is not a StochasticRSI (Stochastic to the RSI), it is simple RSI and Slow Stochastic on the same axis.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?