mrtuanvn

Volume Spike

3491 visningar
167
Detect current bar's volume is at least Ratio times than average volume of previous "Look back" bars.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

would replace plotshape(DotBien,text="action", style=shape.xcross)

its more signification in charts
+1 Svara
is there a way to have horizontal lines drawn at the top and bottom of the candle where the "xcorss" is placed
Svara