Nanda86

PivotBoss Pivots & Camarilla - H,D,W, M timeframe & OHLC Labels

This is the new pivotboss pivots calculations and also has Camarilla Pivots . User can define which time frame pivots they want to see starting from Hourly, Daily, weekly and monthly. Added labels for each levels. So that user can calculate potential profit targets. This script also includes Hourly and Daily OHLC with labels. Added Developing mid point of the current day. The script can calculate midpoint as and when new highs and lows are made through out the day

Abbrevations used in this script

yHI - Yesterday's session High
dOP - Days open
yCL - yesterday's session Close
yLO - yesterday's session Low
MP -- Developing midpoint of the day
TC - Top channel
P - Pivot Point
BC - Bottom Channel
R1 - R4 -- Resistance levels
S1 - S4 -- Support Levels
Release Notes: Minor Bug Fix in Labelling
Release Notes: Coded in Weekly OHLC and other minor code Updates
Release Notes: Minor Updates
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?