PresentTrading

BTC / DXY, BTC / US10Y
The combination of the DXY and US02Y can be used to gauge market sentiment and assess the state of the global economy.

When the DXY is rising, it indicates that the U.S. dollar is strengthening relative to other currencies, which can lead to increased risk aversion among investors as the U.S. dollar is often seen as a safe-haven currency.

When the US02Y is rising, it suggests that market expectations for future inflation and interest rate increases are increasing, which can lead to a decrease in the value of riskier assets such as stocks.

In general, the combination of the DXY and US02Y can provide important information on the direction of global market trends and the state of the economy, and as such, they are important indicators to consider when making investment decisions.


Watch patiently/ then trade
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?