Noldo

ANN MACD BTC v2.0

This script is the 2nd version of the BTC Deep Learning (ANN) system.
Created with the following indicators and tools:
RSI
MACD
MOM
Bollinger Bands
Guppy Exponential Moving Averages:
(3,5,8,10,12,15,30,35, 40 ,45,50,60)
Note: I was inspired by the CM Guppy Ema script.

Thank you very much to dear wroclai for his great help.
He has been a big help in the deep learning series.
That's why the licenses in this series are for both of us.
I'm sharing these series and thats the first. Stay tuned and regards!

Note : Alerts added.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?