wolffnbear

Previous High/Low Levels

Previous High/Low Levels

Select 5 Custom Timeframes to display the previous High and Low levels on your chart.

  • NOTE: For Levels to work correctly and for price labels to be displayed, Right-click chart background -> select Settings -> select Scales -> tick “Indicator Last Value Label".

  • Once indicator has been added open settings and select timeframe, color, labels, offset parameters and line style as desired then SAVE.

  • Handy when using The Strat.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?