MagicEins

New Highs-Lows AMEX-Buschi

MagicEins Premium Uppdaterad   

English:
This indicator shows the AMEX's up volume (green) and down volume (red).
Extreme trading days with more than 90 % up or down volume are marked via lines (theoretically values) and triangles (breaches).

Deutsch:
Dieser Indikator zeigt das Aufwärts- (grün) und Abwärts-Volumen (rot) der AMEX.
Extreme Handelstage mit mehr als 90 % Aufwärts- oder Abwärts-Volumen ist gekennzeichnet über Linien (theoretische Werte) und Dreiecke (Überschreitungen).
Release Notes: Sorry, the original explanation was wrong (mixed up with an explanation of another script). Here is the right one:

English:
This indicator shows the AMEX's new highs (green) and new lows (red).
Extreme trading days with more than 99 % new highs relative to new lows vice versa are marked via lines (theoretically values) and triangles (breaches).

Deutsch:
Dieser Indikator zeigt die neuen Hochs (grün) und neuen Tiefs (rot) der AMEX.
Extreme Handelstage mit mehr als 99 % neuen Hochs relativ zu den neuen Tiefs und andersherum sind gekennzeichnet über Linien (theoretische Werte) und Dreiecke (Überschreitungen).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?