RicardoSantos

[RS]The Great Dollar Basket V0

Time based %change basket.
usage: choose start date and watch the universe unravel :P

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title='[RS]The Great Dollar Basket V0', overlay=false)
yyyy = input(title='Year:', type=integer, defval=2015)
mm = input(title='Month:', type=integer, defval=07, minval=1, maxval=12)
dd = input(title='Day:', type=integer, defval=01, minval=1, maxval=31)

f_get_percentual_src(_yyyy, _mm, _dd, _srctype)=>
    //--> remove data prior to date.
    _src = year < _yyyy or (year <= _yyyy and month < _mm) or (year <= _yyyy and month <= _mm and dayofmonth < _dd)  ? na : _srctype
    _basis_ad = valuewhen( na(_src[1]), _src, 0)
    _return = (_src/_basis_ad)*100

eurusd = security('EURUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
gbpusd = security('GBPUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
audusd = security('AUDUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
nzdusd = security('NZDUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
xauusd = security('XAUUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
xagusd = security('XAGUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
oilusd = security('CL1!', 'D', f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
gasusd = security('NG1!', 'D', f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
dxy = security('DXY', 'D', f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
usdjpy = security('USDJPY', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
usdcad = security('USDCAD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
usdcnh = security('USDCNH', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
usdchf = security('USDCHF', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
usdrub = security('USDRUB', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))
usd = security('USDOLLAR', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, close))

plot(title='EURUSD', series=eurusd, color=blue)
plot(title='GBPUSD', series=gbpusd, color=aqua)
plot(title='AUDUSD', series=audusd, color=teal)
plot(title='NZDUSD', series=nzdusd, color=navy)
plot(title='XAUUSD', series=nzdusd, color=yellow)
plot(title='XAGUSD', series=nzdusd, color=silver)
plot(title='OIL', series=oilusd, color=black)
plot(title='GAS', series=gasusd, color=gray)
plot(title='DXY', series=dxy, color=maroon)
plot(title='USDOLLAR', series=usd, color=red)
plot(title='USDJPY', series=usdjpy, color=orange)
plot(title='USDCAD', series=usdcad, color=olive)
plot(title='USDCNH', series=usdcnh, color=purple)
plot(title='USDCHF', series=usdchf, color=fuchsia)
plot(title='USDRUB', series=usdrub, color=lime)