Noldo

COT Net Non-Commercials vs Commercials (Updated MTF Non-Repaint)

Hello there,
With this script, you can see CFTC COT Non Commercial and Commercial Positions together.
This way, you can analyze net values ​​greater than 0 and smaller, as well as very dense and very shallow positions of producers and speculators.

Green - Non Commercials - Speculators
Red - Commercials - Producers

This script is multi time-frame and non-repaint script.
Data pulled through Quandl.
And the latest version codes have been used.


As time goes by, I will try to make useful modifications to this scheme.

Regards.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?