Mackavelli

MACD - EURUSD - 1min Long Only

MACD strategy with a specified level the MACD and signal line must be under. Once the two lines cross under the specified level, a long entry is executed. When the MACD line crosses over the historian, the close entry will be executed. This strategy is designed around the high probability of a reversal in an under-bought trend.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer