rumpypumpydumpy

MAMA FAMA KAMA

.. chameleon 🎵

Uses Kaufmann's Efficiency Ratio to generate adaptive inputs for Ehler's MAMA/FAMA. Alphas from the Hilbert transform are then used in place for the KAMA calculation.

Original MAMA/FAMA by everget : link

--------------------------------------

If you find it useful please consider a tip/donation :

BTC - 3BMEXEDyWJ58eXUEALYPadbn1wwWKmf6sA
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?