irchamaji

Future Risk Calculator

irchamaji Uppdaterad   
Created out of revenge against the difficulty of controlling psychology, greed, and risk management. Designed for cryptocurrency futures trading by following the risk management principles from Kevin Sailly. Very welcome if there are suggestions and input to improve the quality of this "indicator". Please use wisely.

How to use:
1. Open indicator settings.
2. Fill out all the forms. (Note: I make Max Loss Risk only has 5 options. Because, you know, to control the greed. You can choose by considering your risk profiles and market condition)
3. All of the information and calculation will appear on the label (right side of the bar chart) and top-right box.
4. You can adjust the three prices (target, entry, and stop) by clicking any part of the indicator. There will be three dots in the middle of the chart window (align with three prices). Click that dots and drag them up/down to customize according to your wishes. The price order must be correct, for LONG direction the price order from the top is target-entry-stop. Vice versa for SHORT direction. There will be "SETUP ERROR" text in the top-right box if the price order is not correct.

"Never, ever argue with your trading system." (by Michael Covel)

Regards,
Ircham
Release Notes: Minor update
Release Notes: Minor update
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?