faiyaz7283

tools

faiyaz7283 Uppdaterad   
Library "tools"
A library of many helper methods, plus a comprehensive print method and a printer object.

This is a newer version of the helpers library. This script uses pinescripts v5 latest objects and methods.
Versionsinformation:
v2

Added:
- Added full Documentation - https://faiyaz7283.github.io/tools/
- I have also made some small bug fixes with the print() method, and few other small refactoring changes.

Notes:
Moving forward, I will make changes on github repo first, and then publish it here. Please checkout the project at https://github.com/faiyaz7283/tools. If anyone has any new ideas, or want to contribute some changes or bug fix, please do it through the github repo. Also, any questions or concerns or want to report a bug, you may do so at github issues.
Versionsinformation:
v3

Added:
  • New Feature: Added multiple methods to breakdown UNIX timestamps into various time segments, facilitating easy access to different time units.
  • New Feature: Now supports calculating time differences between two UNIX timestamps, providing valuable insights for time-related calculations.
Versionsinformation:
v4

No major changes. Just some refactoring, and extending the printer object for my multidata library.
Versionsinformation:
v5 - Bug fix (issue with gradient)
Versionsinformation:
v6 - BugFix: _color() method calculation issue. FIXED.
Versionsinformation:
v7 - Removed the Printer object and its associated methods from the 'tools' library. Moving forward, Printer will be available as a standalone library, distinct from 'tools'.

Faiyaz Haider
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.