LuxAlgo

Signal Moving Average [LuxAlgo]

LuxAlgo Uppdaterad   
The following script returns a moving average designed to be used as a signal line in a moving average crossover system. The moving average will diverge from the price during ranging markets and reach the value of a regular moving average during trending markets.

Settings

  • Length: Moving average period
  • Src: Source input of the indicator

Usage

Moving average crossover strategies often rely on a "signal" line, a slower moving average used to determine a general trend. This signal line is paired with a faster moving average to filter out potential whipsaw trades that would have been given from crosses between the regular price and the signal line.


The proposed indicator will avoid crossing the price by diverging from it during more ranging periods, thus effectively reducing the number of crosses produced between the price and the signal line.


The color of the area between the price and the signal line is determined by the position of the price relative to the signal line, with a green color indicator a price superior to the signal line.

The color of the signal line, however, is taking into account whether market is trending or ranging, only changing once the market is trending.


The chart above shows the cumulated number of crosses between the price and the signal line (green) and a regular simple moving average of the same period (red) on AMD 15m, a lowered number of crosses can effectively reduce the impact of frictional costs introduced by whipsaw trades.
Versionsinformation:
Updated chart
Versionsinformation:
Minor changes
Versionsinformation:
Minor changes.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?