1776er

Pullback SP-Strategy#9

1776er Pro Uppdaterad   
This is my interpretation of Steven Primo's pull back strategy indicator # 9. Seems to work on any time frame or combination high and low. I prefer to use it with the regular fractals and a 20 or 50 SMA and 5 period RSI . I would prefer to have it only paint up arrows when bars close above the SMA and vise versa with down arrows. If someone can help me correct that please contact me.

Thanks, 1776er.
Release Notes: This is my interpretation of Steven Primo's pull back strategy indicator # 9. Seems to work on any time frame or combination high and low. I prefer to use it with the regular fractals and a 20 or 50 SMA and 5 period RSI . I would prefer to have it only paint up arrows when bars close above the SMA and vise versa with down arrows. If someone can help me correct that please contact me.

Thanks, 1776er.
Release Notes: Added an EMA to the mix.
Release Notes: Renamed it Fractal PB strategy. I think its a better title. I have added another EMA and two more SMAs for a more complete strategy.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?