Simon-Rose

Pivot Point Daily prediction bitcoin - by Simon-Rose

Simon-Rose Premium Uppdaterad   
This is an additional Script to my recent Pivot Point indicator scripts which will show you the next days pivot points based on the actual price range.
This is useful if you are trading right before a new day and want to know how the next bdays pivot points may be placed.If you have any questions or suggestions pls write me :)
Happy trading
Cheers

Daily Pivots:


Weekly Version:


Monthly Version:
Release Notes:
I disabled the annoying mid lines, enabled mid circles in grey. They are used as additional stops in day and scalp trading setups.
Release Notes:
Naming

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?