daisuke_gewinn

Time Sessions for FXCM

This indicator show Japan, EU and USA sessions for Currency.
The default parameters setting for FXCM summer time.(UTC-4)

英語の意味があっているか自信がないため、日本語でも書いておきます。
Trading Viewの通貨チャートで日本時間、EU時間、アメリカ時間を表示するインジケータです。

夏時間の自動判別などは入れていません。デフォルト設定はFXCMのUTC-4に合わせています。

もっと汎用的に作りたかったのですが、すごく面倒な感じになってしまったので、まずシンプルに
作成しました。

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?